Prøv deg på Turski-orienteringa til  Suldal O-lag

Vinterferien for Rogaland startar komande fredag 24. februar, og tradisjonen tro har Suldal O-lag også i år eit gratis tilbod om Turski-orientering i Gullingen-området for alle som ønskjer å prøve seg på skattejakt med kart. Suldal O-lag er den einaste O-klubben i Rogaland som tilbyr dette, og det beste av alt, deltaking og kart er heilt gratis!

Hald fram med å lese «Prøv deg på Turski-orienteringa til  Suldal O-lag»

Ski-Tur-Orienteringa 2019 er klar

Vinterfeiren for Rogaland er no i gong, og Suldal O-lag har også i år eit gratis tilbod om Tur-Ski-Orientering i Gullingen-området for alle som ønskjer å prøve dette.

I år ligg det ute 37 poster, fordelt på karta Gullingen, og Fjellkartet vårt.
Gratis kart får du tak i frå laurdag 23. februar kl 11.00 på følgjande stader:

  • Gullingen Turistsenter
  • Suldal Sportsfiske
  • Sand Sport

Postane ligg ute til og med 2. påskedag, 22. april.

Vinn gåvepremiar
Har du funne og skrive ned kodar på 20 postar eller meir, kan du vinne premie om du sender inn karta til Suldal O-lag.
Skriv på namn, adresse, tlr.nr og epost-adresse på baksida av karta, og send til:
Suldal O-lag, Postboks 85, 4239 SAND

Du kan og vinne premie for beste tur-ski-O- bilde. Send blinksotet til:
styret@suldal-o-lag.no, eller del bildet på våre facebook sider.

God tur med kart på skituren.

Her kan du laste ned og skrive ut karta sjølv.