Prøv deg på Turski-orienteringa til  Suldal O-lag

Vinterferien for Rogaland startar komande fredag 24. februar, og tradisjonen tro har Suldal O-lag også i år eit gratis tilbod om Turski-orientering i Gullingen-området for alle som ønskjer å prøve seg på skattejakt med kart. Suldal O-lag er den einaste O-klubben i Rogaland som tilbyr dette, og det beste av alt, deltaking og kart er heilt gratis!

Hald fram med å lese «Prøv deg på Turski-orienteringa til  Suldal O-lag»