Kort om Joomla

Joomla har to ulike sider: (1) Framsida som er open for alle (Internettsida) og (2) ei «hemmeleg» bakside. Du har no logga deg inn på  den «hemmelege» sida der du kan administrere innhaldet. Alt du treng er ein PC som er kopla til Internett. Du treng ikkje noko ekstra programvare.

Tektshandsamar
I Joomla finn du ein teksthandsamar som minner om «word». Kan du denne, ja då vil det og gå greitt å sjølv legge inn innhald på nettsidene.

Modular
Ein modul er, i Joomla-terminologi, boks med innhald. Dette er for t.d. menyen, innlogginga, «mest leste», newsflash osb. Det finst mange hundre tilleggsmodular for ulike formål som kan knytast til nettsida.

Komponentar
Ein komponent er ein applikasjon, som legg til ein funksjonar i Joomla admin. Døme er nyhendebrev, blog, med meir

Utsjånad
Nettsidene kan endra utsjånad ved å knytte til ulike designmalar (templates).