Prøv deg på Turski-orienteringa til  Suldal O-lag

Vinterferien for Rogaland startar komande fredag 24. februar, og tradisjonen tro har Suldal O-lag også i år eit gratis tilbod om Turski-orientering i Gullingen-området for alle som ønskjer å prøve seg på skattejakt med kart. Suldal O-lag er den einaste O-klubben i Rogaland som tilbyr dette, og det beste av alt, deltaking og kart er heilt gratis!

Kor finn eg postane?
Medlemmer i Suldal O-lag har allereie sett ut 40 tur-O-postar i området under Gullingen. Dei 20 første postane er fordelt på det nyreviderte O-kartet Hedlebrekk. Her finn du mellom anna alle hyttene i Fjellbergskardet. I tillegg er området nedanfor Froa med Leirdal og Skinnstø også med på det nyreviderte kartet. Det betyr at karta overlappar kvarandre i sør-enden av lysløypa omtrent. Postane 21-40 ligg på Gullingen O-kart. Her finn du lysløypa, Gullingen leirskule og Turistsenter, Gullingen skisenter og løypene i Breiastøldalen.

På begge karta er også alle skiløypene til Gull-Spor teikna inn. Du kan med andre ord bruke løypenettet å orientere deg etter. Dei fleste postane ligg ganske nære ei av dei mange skiløypene til Gull-spor.

Kor får eg tak i kart?
Den offisielle opninga av Tur-ski-orienteringa 2023 er laurdag 25. februar kl. 10:00. Då kan du få tak i dei to karta i A3 format heilt gratis på:

  • Gullingen Skisenter
  • Sand Sport
  • Joker Suldalsosen

Postane ligg ute til tysdag 25. april.

Prøv deg med den nye appen «Turorientering»
I denne appen, som du kan laste ned gratis på mobilen, kan du finne karta som du godt klarer å orientere etter. Men det geniale kjem når du har funne ein post. Då kan du registrere posten ved hjelp av ein QR-kode som du skannar med appen. Det er kjapt, og du treng ikkje å ha med deg blyant for å hugse bokstav-kodane. Men om du heller vil gjere det på den tradisjonelle måten, er det plass på kartet til å notere ned også ein bokstavkode som du finn på kvar post.

Vinn gåvepremiar
Har du funne 20 postar eller meir, kan du vinne premie. Har du brukt tur-O-appen og registrert deg med namn, er du automatisk med i trekninga. Du kan også skrive namn, adresse og tlf.nr på karta og sende inn bilde av karta til Suldal O-lag. E-post til styret finn du på nettsida til O-laget.

Premiering av beste innkomne bilde
Du kan òg vinne premie for beste tur-ski-O-bilde. Send blinkskotet til: styret@suldal-o-lag.no, del bildet på våre Facebook-sider, eller send som MMS til 99 02 58 31.

Ønskjer du å støtte klubben som medlem eller støttemedlem?
Til slutt vil Suldal O-lag gjerne ønskje deg velkomen som medlem, eller støttemedlem i klubben vår. Dersom du ønskjer å bli medlem, kontakt styret i Suldal O-lag.

Her kan du laste ned eigne kart i PDF:

God postjakt med kart på skiturane under Gullingen denne vinteren.

Helsing Suldal O-lag

Legg att eit svar