Grønn Tur  – gratis og enkel tur-O for alle

Til 17. mai vil Suldal O-lag ha tre ulike grønne turar tilgjengeleg på Nesflaten, Sand og Suldalsosen. Turen passer for alle aldre –  og du kan koma fram med både trehjulssyukkel, barnevogn, sykkel eller rullestol. Der postane er innteikna, vil du finna små post-skilt med både postnummer og postkode (Også med QR-kode). Med QR-koden kan du enkelt registrere posten dersom du tek turen med mobiltelefonen og appen «Turorientering» installert.

Kor får eg tak i kart, tru? – les meir

Hald fram med å lese «Grønn Tur  – gratis og enkel tur-O for alle»

Alt klart for Tur-O-opninga 2019

Bli med på Tur-Orienteringa 2019

Tur-orientering er ein familievenleg måte å koma seg ut på tur, til stader ein vanlegvis ikkje går. Suldal O-lag har i mange år hatt dette tilbodet til alle innbyggjarane i Suldal kommune, og mange av dei som deltek kvart år spring ikkje O-løp til vanleg. I tillegg er det mange hyttefolk i Gullingen-området som får seg fine turar med tur-o-kartet i handa.

Hald fram med å lese «Alt klart for Tur-O-opninga 2019»

Tur-Orienteringa 2018

Tur-orientering er ein familievenleg måte å koma seg ut på tur, til stader ein vanlegvis ikkje går. Suldal O-lag har i mange år hatt dette tilbodet til alle innbyggjarane i Suldal kommune, og mange av dei som deltek kvart år spring ikkje O-løp til vanleg. I tillegg er det mange hyttefolk i Gullingen-området som får seg fine turar med tur-o-kartet i handa.

Hald fram med å lese «Tur-Orienteringa 2018»