Fantastisk start på Sommar-Karusellen 2020

Det er ikkje mange idretter som har aktivitet i desse dagane. Men Suldal O-lag, og fleire O-klubber i Norge, har funne ei løysing som gjer at det stadig er mogleg å finne fram i ukjent terreng, med kart og kompass. Vekas løype, der løparane trykkjer kartet sjølv, og ikkje berører skjermane ute i skogen. Ein kan ta løypene akkurat når ein vil, gjennom heile veka.

Hald fram med å lese «Fantastisk start på Sommar-Karusellen 2020»

Klart for nye eventyr med kartet i handa

Etter opptelling på 1. Sommar-Karusell er me førebels komne til heie 36 deltakarar og 2 arrangørar. Det er me i O-laget utruleg godt nøgde med 🙂 Mange av desse er familiar på tur, og det er ekstra kjekt. I tillegg er det mange som også lagt ut bilder og kommentarar på Suldal O-lag si FB side – og det er heilt supert!!

No er neste vekas løype, elller 2. Sommar-Karusellen, også klar. Denne gongen skal me prøve oss i nok eit nydeleg terreng, nord-vest for Markosvatnet, og mot Augnastølsvatnet. Dette finn du når du tek av på Steine mot Valskår. sjå elles oversiktskartet.

Hald fram med å lese «Klart for nye eventyr med kartet i handa»