Styret i Suldal O-lag

Styret for Suldal O-lag i 2021:

Leiar : Torkel Myklebust formann @ suldal-o-lag.no 41447800
Nestleiar : Jan Erik Kristensen Jan.Erik @ suldal-o-lag.no 98069201
Sekretær/
styremedlem:
   

Heimesider:

Siri Helstrup   

Jan Erik Kristensen

siri @ suldal-o-lag.no   

Jan.Erik @ suldal-o-lag.no

47287188   

98069201

Kasserer: Michael Willig

kasserer @ suldal-o-lag.no
michael @ suldal-o-lag.no
 99025831
Materialforvalter: Sidsel Økstra   95947018 
Oppmann: Magnar Nerheim magnar @ suldal-o-lag.no 48009837
Styremedlem:   

Vara-medlemmer:

Magnar Nerheim

Heine Mo Willig
Ingrid N Lyftingsmo

magnar @ suldal-o-lag.no  

 

 

48009837
  

46696124
95005259

 

 

Turorientering: Bibbi Krobat Olesen
Kari Myklebust
Jon Nærheim
Øyvind N. Fjellhaugen
   

 

  45281555
99275832
48164407
47371995

Trening og rekruttering: Jan Erik Kristensen
Jon Nærheim
   

 

Jan.Erik @ suldal-o-lag.no   

 

98069201    

 

Husnemd: Jon Nærheim
Heine Mo Willig
   

 

Jon @ suldal-o-lag.no 
   

 

48164407
Valnemd: Stig Morten Nerheim
Odd Rune Malerbakken


 
90041460
90703226 
   

 

     

 

Kontonummer for O-laget : 3202 20 04270

Ski-Tur-Orientering under Gullingen 2021

Vinterferien for Rogaland startar komande fredag 26. februar, og tradisjonen tro har Suldal O-lag også i år eit gratis tilbod om Tur-Ski-Orientering i Gullingen-området for alle som ønskjer å prøve dette.
I år ligg det ute 40 poster, fordelt på karta:

Gullingen, med 22 postar,
– og for første gong på Hedlebrekk, med 18 postar.


Postane ligg ute til søndag 25. april. På begge karta er alle skiløypene til Gull-Spor innteikna.

Hald fram med å lese «Ski-Tur-Orientering under Gullingen 2021»

Nær rekord-deltaking på Julemarsjen

142 deltakarar stilte til julemarsj i år tross vind, regn og slaps. Grunna Korona blei både nisse og quiz droppa, og det var det mange som sakna. Julemarsjen gjekk frå Sanitetshuset som vanleg. Desverre måtte også samlinga etter marsjen, med gløgg og pepperkakar etterpå, sløyfast i år. O-laget fikk likevel låne huset, og me rigga oss til med registrering i inngangspartiet. Ein frå kvar gruppe fekk kome inn for å registrere deltakarar og få kart. Så la både store og så i veg, på leit etter 13 O-postar, med kartet i handa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hald fram med å lese «Nær rekord-deltaking på Julemarsjen»

Super deltaking på 4. Vinter-Karusell

Onsdag den 2. desember arrangerte Suldal O-lag den 4. Vinter-O-karusellen for året. Dette var det siste O-løpet i 2020, og deltakinga var enormt bra. Vêret var perfekt for ei kveldsøkt med kartet i handa, med opphaldsvêr og passe mildt. Det er ekstra gledeleg at akkurat halvparten av deltakarane er born og unge under 16 år. Deltakinga i årets Vinter-Karusell har så langt satt rekord, i løp etter løp, der toppen blei nådd denne gongen med 36 deltakarar.

Hald fram med å lese «Super deltaking på 4. Vinter-Karusell»

Super deltaking på 3- Vinter-Karusellen

Onsdag den 25. november var det klart for den 3 av i alt 6 Vinter-O-Karuseller for vinter-sesongen til Suldal O-lag. Vêret var perfekt med opphald og 6-8 varmegrader, og mange deltakarar møtte fram. Michael Willig var arrangør for kvelden, og dei 3 løypene blei flittig brukt. Totalt vadet 33 deltakarar. Nokon er telt 2 gonger då dei sprang to løyper

Hald fram med å lese «Super deltaking på 3- Vinter-Karusellen»