Årsmeldingar

 

Årsmelding 2022 Årsmøtereferat 2022
Årsmelding 2021 Årsmøtereferat 2021
Årsmelding 2020 Årsmøtereferat 2020
Årsmelding 2019 Årsmøtereferat 2019
Årsmelding 2018 Årsmøtereferat 2018
Årsmelding 2017 Årsmøtereferat 2017
Årsmelding 2016 Årsmøtereferat 2016
Årsmelding2015 Årsmøtereferat 2015
Arsmelding 2014 (pdf) Årsmøtereferat 2014
Årsmelding 2013 (pdf) Årsmøtereferat 2013
Årsmelding 2012 (pdf) Årsmøte-referat 2012
Årsmelding 2011.pdf· Årsmøtereferat 2011 
Årsmelding 2010.pdf Referat årsmelding 2010
Årsmelding 2009.pdf  
Årsmelding 2008.pdf  
Årsmelding 2007.pdf  
Årsmelding 2006.pdf  
Årsmelding 2005.pdf  
Årsmelding 2004.pdf  
Årsmelding 2003.pdf  
Årsmelding 2002.pdf  
Årsmelding 2001.pdf  
Årsmelding 2000  
Årsmelding 1999  
Årsmelding 1998  
Årsmelding 1997  
Årsmelding 1996  
Årsmelding 1995  
Årsmelding 1994  
Årsmelding 1993  
Årsmelding 1992  
Årsmelding 1991  
Årsmelding 1990  
Årsmelding 1989  
Årsmelding 1988  
Årsmelding 1987  
Årsmelding 1986  
Årsmelding 1985  
Årsmelding 1984  
Årsmelding 1983  
Årsmelding1982  
Årsmelding1981  
Årsmelding1980  

Turorientering på ski 2010

Også i 2010 har Suldal O-lag lagt ut turskiorienteringsposter. Kart som er nytta er gjort tilgjengeleg via vår heimeside. Karta ligg også oppkopiert på Gullingen Fjellstove. Me har nytta tjukt papir slik at kartet skal halde.

Om du hadde sendt bilder frå turen ville me blitt veldig glade.

God tur ønskjer me i Suldal O-lag

Gullingenkartet er scanna på A3. Ver merksam på at utskrift av pdf-dokumentet på A4 endrer da målestokken til 1:20000.

Klikk på karta nedanfor for å lasta ned karta (pdf).

         

 

Turorientering på ski 2010

Også i 2010 har Suldal O-lag lagt ut turskiorienteringsposter. Kart som er nytta er gjort tilgjengeleg via vår heimeside. Karta ligg også oppkopiert på Gullingen Fjellstove. Me har nytta tjukt papir slik at kartet skal halde.

Om du hadde sendt bilder frå turen ville me blitt veldig glade. 

God tur ønskjer me i Suldal O-lag

Gullingenkartet er scanna på A3. Ver merksam på at utskrift av pdf-dokumentet på A4 endrer da målestokken til 1:20000.

1. vinterkaruselløp, 28.11.2009, Sand

Kort Mellom Lang

Astrid Lillehammer
Stine Lillehammer
Mathilde Nerheim
Marius Sørås
Marit Eikeland med Lina Helen
Turid Tjøstheim

Kari Myklebust 35:16 Stig Morten Nerheim
Jon Nærheim

34:00
41:40

Vebjørn Nerheim
Ingvar Olimstad
30:55
41:00

Torbjørn Lillehammer
Anja Lillehammer
Tonje Lillehammer

Trim
Trim
Trim

 

Løypeleggjar Reidar Blesvik