Kort om Joomla

Joomla har to ulike sider: (1) Framsida som er open for alle (Internettsida) og (2) ei «hemmeleg» bakside. Du har no logga deg inn på  den «hemmelege» sida der du kan administrere innhaldet. Alt du treng er ein PC som er kopla til Internett. Du treng ikkje noko ekstra programvare.

Tektshandsamar
I Joomla finn du ein teksthandsamar som minner om «word». Kan du denne, ja då vil det og gå greitt å sjølv legge inn innhald på nettsidene.

Modular
Ein modul er, i Joomla-terminologi, boks med innhald. Dette er for t.d. menyen, innlogginga, «mest leste», newsflash osb. Det finst mange hundre tilleggsmodular for ulike formål som kan knytast til nettsida.

Komponentar
Ein komponent er ein applikasjon, som legg til ein funksjonar i Joomla admin. Døme er nyhendebrev, blog, med meir

Utsjånad
Nettsidene kan endra utsjånad ved å knytte til ulike designmalar (templates).

Styret i Suldal O-lag

Styret for Suldal O-lag, 2014:

Leiar : Odd Rune Malerbakken
formann @ suldal-o-lag.no  
Nestleiar : Jan Erik Kristensen Jan.Erik @ suldal-o-lag.no  

Sekretær/styremedlem:

Heimesider:

Siri Helstrup

Jan Erik Kristensen

siri @ suldal-o-lag.no

Jan.Erik @ suldal-o-lag.no

47287188

98069201

Kasserer: Michael Willig kasserer @ suldal-o-lag.no
michael @ suldal-o-lag.no
 
Materialforvalter: Magnar Nerheim magnar @ suldal-o-lag.no 48009837
Oppmann: Magnar Nerheim magnar @ suldal-o-lag.no 52797738
Styremedlem Sidsel Økstra
Turorientering: Egil Fugleberg
Bibbi Krobat Olesen
Arne Hilde
egil @ suldal-o-lag.no
52797645
Trening og rekruttering:

Jan Erik Kristensen
Jon Nærheim

Jan.Erik @ suldal-o-lag.no
jon @ suldal-o-lag.no
98069201

Husnemd:

Jon Nærheim
Torbjørn Lillehammer

Jon @ suldal-o-lag.no

 
Valnemd:      
Varamedlem: Arne Hilde  

 

 

 

Kontonummer for O-laget : 3202 20 04270