Alt klart for Tur-O-opninga 2019

Bli med på Tur-Orienteringa 2019

Tur-orientering er ein familievenleg måte å koma seg ut på tur, til stader ein vanlegvis ikkje går. Suldal O-lag har i mange år hatt dette tilbodet til alle innbyggjarane i Suldal kommune, og mange av dei som deltek kvart år spring ikkje O-løp til vanleg. I tillegg er det mange hyttefolk i Gullingen-området som får seg fine turar med tur-o-kartet i handa.

Hald fram med å lese «Alt klart for Tur-O-opninga 2019»

Ski-Tur-Orienteringa 2019 er klar

Vinterfeiren for Rogaland er no i gong, og Suldal O-lag har også i år eit gratis tilbod om Tur-Ski-Orientering i Gullingen-området for alle som ønskjer å prøve dette.

I år ligg det ute 37 poster, fordelt på karta Gullingen, og Fjellkartet vårt.
Gratis kart får du tak i frå laurdag 23. februar kl 11.00 på følgjande stader:

  • Gullingen Turistsenter
  • Suldal Sportsfiske
  • Sand Sport

Postane ligg ute til og med 2. påskedag, 22. april.

Vinn gåvepremiar
Har du funne og skrive ned kodar på 20 postar eller meir, kan du vinne premie om du sender inn karta til Suldal O-lag.
Skriv på namn, adresse, tlr.nr og epost-adresse på baksida av karta, og send til:
Suldal O-lag, Postboks 85, 4239 SAND

Du kan og vinne premie for beste tur-ski-O- bilde. Send blinksotet til:
styret@suldal-o-lag.no, eller del bildet på våre facebook sider.

God tur med kart på skituren.

Her kan du laste ned og skrive ut karta sjølv.


Tur-Orienteringa 2018

Tur-orientering er ein familievenleg måte å koma seg ut på tur, til stader ein vanlegvis ikkje går. Suldal O-lag har i mange år hatt dette tilbodet til alle innbyggjarane i Suldal kommune, og mange av dei som deltek kvart år spring ikkje O-løp til vanleg. I tillegg er det mange hyttefolk i Gullingen-området som får seg fine turar med tur-o-kartet i handa.

Hald fram med å lese «Tur-Orienteringa 2018»

Tur-Orienteringa 2018 er i gong

Starten på Tur-O sesongen 2018 gjekk frå Bålstova i år. Her var det mange som prøvde seg i skogen etter å ha fått tak i Tur-O-Konvolutten. denne inneheld fleire kart og svarark, som kan sendast inn .

Tur-O-konvolutten med alle kart og svarark, kostar 150 kr.
Det ligg 60 tur-O-postar og venter på dykk gjennom heile sommaren og hausten. Postane ligg ute til 1. oktober.

Stadig råd å få tak i Tur-O-Konvolutten

Hald fram med å lese «Tur-Orienteringa 2018 er i gong»