Ski-Tur-Orientering under Gullingen 2021

Vinterferien for Rogaland startar komande fredag 26. februar, og tradisjonen tro har Suldal O-lag også i år eit gratis tilbod om Tur-Ski-Orientering i Gullingen-området for alle som ønskjer å prøve dette.
I år ligg det ute 40 poster, fordelt på karta:

Gullingen, med 22 postar,
– og for første gong på Hedlebrekk, med 18 postar.


Postane ligg ute til søndag 25. april. På begge karta er alle skiløypene til Gull-Spor innteikna.

Hald fram med å lese «Ski-Tur-Orientering under Gullingen 2021»

Nær rekord-deltaking på Julemarsjen

142 deltakarar stilte til julemarsj i år tross vind, regn og slaps. Grunna Korona blei både nisse og quiz droppa, og det var det mange som sakna. Julemarsjen gjekk frå Sanitetshuset som vanleg. Desverre måtte også samlinga etter marsjen, med gløgg og pepperkakar etterpå, sløyfast i år. O-laget fikk likevel låne huset, og me rigga oss til med registrering i inngangspartiet. Ein frå kvar gruppe fekk kome inn for å registrere deltakarar og få kart. Så la både store og så i veg, på leit etter 13 O-postar, med kartet i handa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hald fram med å lese «Nær rekord-deltaking på Julemarsjen»

Tur-Orienteringa 2020 er klar

Tur-orientering er ein familievenleg måte å koma seg ut på tur, til stader ein vanlegvis ikkje går. Suldal O-lag har i mange år hatt dette tilbodet til alle innbyggjarane i Suldal kommune, og i år er det ein trygg og god aktivitet ute i flott natur. Det er også mange hyttefolk i området under Gullingen som får seg fine turar med tur-o-kartet i handa.

Tur-O-veke i staden for Tur-O-opning i år

Hald fram med å lese «Tur-Orienteringa 2020 er klar»

UsynligO på Nesflaten er klar

Suldal O-lag er no godt i gong med UsynlegO, og det er mange som har prøvd denne formen for orientering på Suldalsosen og i Stegåsen på Sand, etter berre nokre få dagar. Fantastisk kjekt!
Denne formen for orientering opnar for heilt nye moglegheiter, og som ein av deltakarane kommenterte etter å ha prøvd dette for første gong: «Du blir heilt hekta på lyden som kjem når du har funne detaljen! » Dette er ganske nytt i Norge, og Suldal O-lag har no 4 arrangement som er knytta til UsynlegO allereie.

Hald fram med å lese «UsynligO på Nesflaten er klar»