Tur-Orienteringa 2020 er klar

Tur-orientering er ein familievenleg måte å koma seg ut på tur, til stader ein vanlegvis ikkje går. Suldal O-lag har i mange år hatt dette tilbodet til alle innbyggjarane i Suldal kommune, og i år er det ein trygg og god aktivitet ute i flott natur. Det er også mange hyttefolk i området under Gullingen som får seg fine turar med tur-o-kartet i handa.

Tur-O-veke i staden for Tur-O-opning i år

Hald fram med å lese «Tur-Orienteringa 2020 er klar»

UsynligO på Nesflaten er klar

Suldal O-lag er no godt i gong med UsynlegO, og det er mange som har prøvd denne formen for orientering på Suldalsosen og i Stegåsen på Sand, etter berre nokre få dagar. Fantastisk kjekt!
Denne formen for orientering opnar for heilt nye moglegheiter, og som ein av deltakarane kommenterte etter å ha prøvd dette for første gong: «Du blir heilt hekta på lyden som kjem når du har funne detaljen! » Dette er ganske nytt i Norge, og Suldal O-lag har no 4 arrangement som er knytta til UsynlegO allereie.

Hald fram med å lese «UsynligO på Nesflaten er klar»

Tur-Ski-Orienteringa 2020

Året ski-Tur-Orientering er for lengst i gong, og det har nok dei fleste fått med seg på Facebook. Men no i desse spesielle tidene, kan ein likevel trygt ta seg turar i familien, eller med ein god ven på jakt etter desse postane.

Det er kanskje likevel ikkje så lett lengre å få tak i kart. Men her ligg kartet til deg. Det er berre å skrive det ut, finne fram turskia, og orientere deg mot alle dei 30 postane .

Hald fram med å lese «Tur-Ski-Orienteringa 2020»

Julemarsjen 2019

Tradisjonen tro skipa Suldal O-lag til den tradisjonsrike Julemarsjen, 3. juledag. Med flott, tørt vintervêr var omlag 90 deltakarar med og fekk prøvd seg på postar og julequiz. Menge heldige traff også nissen på vegen. Dei fekk seg ein runde rundt juletreet bak kulturhuset med han.

Hald fram med å lese «Julemarsjen 2019»