2. Aktiv-O veke i Stegåsen – Kult og rått

Det går så det suser rundt omkring i kommunen i O-løypene. No er det klart for den 2. Aktiv. O-veka, der løypene denne gongen er lagt til Stegåsen, på Sand. Dette terrenget er kjent i O-laget som – Vilt – Vakkert og Rått. Andre ord som beskriv terrenget er krevjande og hardt, men det gjeld ikkje Kortløypa. Og dei andre løypene er også lagt ganske snilt! Det har løypeleggjaren tenkt på denne gongen 🙂

Hald fram med å lese «2. Aktiv-O veke i Stegåsen – Kult og rått»

Nye O-løyper frå Mehushaugen i veke 17

Det nye systemet vårt i desse tidene, med sjølbetjente O-løyper, saman med usynleg O har verkeleg tatt av. På det første Påske-O-løpet nærmar me oss no 50 personar som har vore ute og prøvd ulike løyper, med og utan UsynligO. Desse løypene blei tekne inn på laurdag, men no er det 2 nye løyper klare, saman med Tur-Orienteringskart med alle postane innteikna.

Hald fram med å lese «Nye O-løyper frå Mehushaugen i veke 17»

UsynligO på Nesflaten er klar

Suldal O-lag er no godt i gong med UsynlegO, og det er mange som har prøvd denne formen for orientering på Suldalsosen og i Stegåsen på Sand, etter berre nokre få dagar. Fantastisk kjekt!
Denne formen for orientering opnar for heilt nye moglegheiter, og som ein av deltakarane kommenterte etter å ha prøvd dette for første gong: «Du blir heilt hekta på lyden som kjem når du har funne detaljen! » Dette er ganske nytt i Norge, og Suldal O-lag har no 4 arrangement som er knytta til UsynlegO allereie.

Hald fram med å lese «UsynligO på Nesflaten er klar»