Styret i Suldal O-lag

Styret for Suldal O-lag i 2021:

Leiar : Torkel Myklebust formann @ suldal-o-lag.no 41447800
Nestleiar : Jan Erik Kristensen Jan.Erik @ suldal-o-lag.no 98069201
Sekretær/
styremedlem:
   

Heimesider:

Siri Helstrup   

Jan Erik Kristensen

siri @ suldal-o-lag.no   

Jan.Erik @ suldal-o-lag.no

47287188   

98069201

Kasserer: Michael Willig

kasserer @ suldal-o-lag.no
michael @ suldal-o-lag.no
 99025831
Materialforvalter: Sidsel Økstra   95947018 
Oppmann: Magnar Nerheim magnar @ suldal-o-lag.no 48009837
Styremedlem:   

Vara-medlemmer:

Magnar Nerheim

Heine Mo Willig
Ingrid N Lyftingsmo

magnar @ suldal-o-lag.no  

 

 

48009837
  

46696124
95005259

 

 

Turorientering: Bibbi Krobat Olesen
Kari Myklebust
Jon Nærheim
Øyvind N. Fjellhaugen
   

 

  45281555
99275832
48164407
47371995

Trening og rekruttering: Jan Erik Kristensen
Jon Nærheim
   

 

Jan.Erik @ suldal-o-lag.no   

 

98069201    

 

Husnemd: Jon Nærheim
Heine Mo Willig
   

 

Jon @ suldal-o-lag.no 
   

 

48164407
Valnemd: Stig Morten Nerheim
Odd Rune Malerbakken


 
90041460
90703226 
   

 

     

 

Kontonummer for O-laget : 3202 20 04270

Klubbmeisterskapen er flytta til Gullingen skisenter

P8120009Komande onsdag, den 2. september er det klart for Suldal O-lag sitt klubbmeisterskap. Løpet tel også med i Sommar-Karusellen som den 9. i rekkja.

Løpet er flytta
Den nye oppmøte plassen er no ved Gullingen Skisenter på P-plassen der. Start frå kl 18.00. Det er Albert Nærheim som er løypeleggjar, saman med Bjørn og Unni Eikeland.

Og hugs – også på dette løpet kan alle løypene takast som trim

Me sjåast i O-løypa!!

 

Les meir –

Hald fram med å lese «Klubbmeisterskapen er flytta til Gullingen skisenter»

Medlemskontingent 2014

medlemskontingent_bildeHar du ikke fått betalt medlemskapet i Suldal O-lag?
Det går bra, her kan du laste ned fakturaen sjølv, og få betalt for deg og dine. Trykk på bildet eller denne lenkja, og du får laste ned fakturaen.

Kontingent blei forhøya noko i år, men dekkjer då alle klubbløpa.

Du kan gjerne sende ein e-post til kasseraren vår, Michael Willig med namn og fødselår på dei som er medlemmer. E-post til styret finn du her.

Stor auke i medlemstalet i år
Med alle kursdeltakarane som gjennom kursavgiften også blei  medlemmer av O-laget for eit år, reknar me med og auke medlemstalet vårt monaleg. Me reknar ei auke på rundt 1/3. KjempeflottSmile