Klubbmeisterskapen er flytta til Gullingen skisenter

P8120009Komande onsdag, den 2. september er det klart for Suldal O-lag sitt klubbmeisterskap. Løpet tel også med i Sommar-Karusellen som den 9. i rekkja.

Løpet er flytta
Den nye oppmøte plassen er no ved Gullingen Skisenter på P-plassen der. Start frå kl 18.00. Det er Albert Nærheim som er løypeleggjar, saman med Bjørn og Unni Eikeland.

Og hugs – også på dette løpet kan alle løypene takast som trim

Me sjåast i O-løypa!!

 

Les meir –

Hald fram med å lese «Klubbmeisterskapen er flytta til Gullingen skisenter»

Medlemskontingent 2014

medlemskontingent_bildeHar du ikke fått betalt medlemskapet i Suldal O-lag?
Det går bra, her kan du laste ned fakturaen sjølv, og få betalt for deg og dine. Trykk på bildet eller denne lenkja, og du får laste ned fakturaen.

Kontingent blei forhøya noko i år, men dekkjer då alle klubbløpa.

Du kan gjerne sende ein e-post til kasseraren vår, Michael Willig med namn og fødselår på dei som er medlemmer. E-post til styret finn du her.

Stor auke i medlemstalet i år
Med alle kursdeltakarane som gjennom kursavgiften også blei  medlemmer av O-laget for eit år, reknar me med og auke medlemstalet vårt monaleg. Me reknar ei auke på rundt 1/3. KjempeflottSmile

Styret i Suldal O-lag

Styret for Suldal O-lag, 2014:

Leiar : Odd Rune Malerbakken
formann @ suldal-o-lag.no  
Nestleiar : Jan Erik Kristensen Jan.Erik @ suldal-o-lag.no  

Sekretær/styremedlem:

Heimesider:

Siri Helstrup

Jan Erik Kristensen

siri @ suldal-o-lag.no

Jan.Erik @ suldal-o-lag.no

47287188

98069201

Kasserer: Michael Willig kasserer @ suldal-o-lag.no
michael @ suldal-o-lag.no
 
Materialforvalter: Magnar Nerheim magnar @ suldal-o-lag.no 48009837
Oppmann: Magnar Nerheim magnar @ suldal-o-lag.no 52797738
Styremedlem Sidsel Økstra
Turorientering: Egil Fugleberg
Bibbi Krobat Olesen
Arne Hilde
egil @ suldal-o-lag.no
52797645
Trening og rekruttering:

Jan Erik Kristensen
Jon Nærheim

Jan.Erik @ suldal-o-lag.no
jon @ suldal-o-lag.no
98069201

Husnemd:

Jon Nærheim
Torbjørn Lillehammer

Jon @ suldal-o-lag.no

 
Valnemd:      
Varamedlem: Arne Hilde  

 

 

 

Kontonummer for O-laget : 3202 20 04270