Rekord-deltaking på Vinter-Karusellen 2021

Det har vore ei heilt fantastisk bra deltaking i Vinter-Karusellen 2021 i år. O-laget har i år hatt 6 gate-O-løp, der dei unge får deltakarpremie for å ha delteke 2 eller fleire gonger. Nytt av året var at den første Vinter-O-Karusellen blei laga til som eit ordinært nattløp, i skogen. Det gav meirsmak og blei ein flott start på årets Vinter-Karusell.

Hald fram med å lese «Rekord-deltaking på Vinter-Karusellen 2021»

Perfekt avslutning på Vinter-Karusellen 2020/21

Den 6. og siste Vinter-O-karusellen denne sesongen gjekk frå gymsalen på Vinjar skule, under halvtaket. Og for ein deltaking det blei! Totalt denne kvelden kom det 33 personar, inkludert arrangøren. Fleire av O-løparane sprang løypa påde 2 og 3 gonger, så tptalt startende i løpet av 2 timer blei heile 39. Ekstra gledeleg er det at runft halvparten av deltkarane er barn og unge. Løps-vêret var fint, og smittevernet upåklageleg!

Hald fram med å lese «Perfekt avslutning på Vinter-Karusellen 2020/21»

Super deltaking på 4. Vinter-Karusell

Onsdag den 2. desember arrangerte Suldal O-lag den 4. Vinter-O-karusellen for året. Dette var det siste O-løpet i 2020, og deltakinga var enormt bra. Vêret var perfekt for ei kveldsøkt med kartet i handa, med opphaldsvêr og passe mildt. Det er ekstra gledeleg at akkurat halvparten av deltakarane er born og unge under 16 år. Deltakinga i årets Vinter-Karusell har så langt satt rekord, i løp etter løp, der toppen blei nådd denne gongen med 36 deltakarar.

Hald fram med å lese «Super deltaking på 4. Vinter-Karusell»

Super deltaking på 3- Vinter-Karusellen

Onsdag den 25. november var det klart for den 3 av i alt 6 Vinter-O-Karuseller for vinter-sesongen til Suldal O-lag. Vêret var perfekt med opphald og 6-8 varmegrader, og mange deltakarar møtte fram. Michael Willig var arrangør for kvelden, og dei 3 løypene blei flittig brukt. Totalt vadet 33 deltakarar. Nokon er telt 2 gonger då dei sprang to løyper

Hald fram med å lese «Super deltaking på 3- Vinter-Karusellen»