Årsmeldingar

Turorientering på ski 2010

Også i 2010 har Suldal O-lag lagt ut turskiorienteringsposter. Kart som er nytta er gjort tilgjengeleg via vår heimeside. Karta ligg også oppkopiert på Gullingen Fjellstove. Me har nytta tjukt papir slik at kartet skal halde.

Om du hadde sendt bilder frå turen ville me blitt veldig glade.

God tur ønskjer me i Suldal O-lag

Gullingenkartet er scanna på A3. Ver merksam på at utskrift av pdf-dokumentet på A4 endrer da målestokken til 1:20000.

Klikk på karta nedanfor for å lasta ned karta (pdf).

         

 

Turorientering på ski 2010

Også i 2010 har Suldal O-lag lagt ut turskiorienteringsposter. Kart som er nytta er gjort tilgjengeleg via vår heimeside. Karta ligg også oppkopiert på Gullingen Fjellstove. Me har nytta tjukt papir slik at kartet skal halde.

Om du hadde sendt bilder frå turen ville me blitt veldig glade. 

God tur ønskjer me i Suldal O-lag

Gullingenkartet er scanna på A3. Ver merksam på at utskrift av pdf-dokumentet på A4 endrer da målestokken til 1:20000.

1. vinterkaruselløp, 28.11.2009, Sand

Kort Mellom Lang

Astrid Lillehammer
Stine Lillehammer
Mathilde Nerheim
Marius Sørås
Marit Eikeland med Lina Helen
Turid Tjøstheim

Kari Myklebust 35:16 Stig Morten Nerheim
Jon Nærheim

34:00
41:40

Vebjørn Nerheim
Ingvar Olimstad
30:55
41:00

Torbjørn Lillehammer
Anja Lillehammer
Tonje Lillehammer

Trim
Trim
Trim

 

Løypeleggjar Reidar Blesvik