ÅRSMØTE I SULDAL O-LAG

DSC03582ÅRSMØTE I SULDAL O-LAG

Onsdag 4. februar var det årsmøte i O-laget.

Styret i 2015 ser slik ut:

Leiar: Odd Rune Malerbakken (ny)
Nestleiar: Jan Erik Kristensen
Skrivar: Siri Helstrup
Kasserar: Michael Willig
Styremedlem: Sidsel Økstra (ny)
Oppmann: Magnar Nerheim
Varamedlem: Arne Hilde

Komitear:

Turorienteringsnemd: Egil Fugleberg, Bibbi Krobath Olesen  og Arne Hilde
Trenings- og rekrutteringsnemd: Jan Erik Kristensen og Jon Nærheim
Husnemd: Torbjørn Lillehammer og Jon Nærheim
Materialforvaltar: Magnar Nerheim
Kartansvarleg: Albert Nærheim
Dataansvarleg: Michael Willig
Revisorar: Gyrid Bakka og Svein Losnegård
Valnemd: Johannes Bjørke og Reidar Blesvik

Kort om året som gjekk:

Det har vore eit nytt år med høg aktivitet. Laget har hatt ei auke i medlemstalet på 49%, og har nå 100 medlemmer.

Vi har hatt 8 vinterkarusellar og 13 sommarkarusellar, familie- og vennestafett, medlemsmøte, klubbmeisterskap, o-kurs og skulearrangement på Sand skule og Vinjar skule. Vidare har det vore romjulsmarsjen, i godt samarbeid med Sand sanitetsforening, og med stor deltaking.

Turoreientering sommar og vinter har og vore på programmet. Det er trukke ut premiar blant deltakarane på turorienteringa – for vintersesongen gjekk premiane til Tone Granli, Markus Granli og Hannah Granli. Dei heldige etter sommarsesongen var Ruth Herabakka, Ole Ragnar Helland, Torbjørg Skretting Olimstad og Egil Fugleberg.

Årsmeldinga, og mykje anna informasjon om laget sine tilbod og aktivitetar, kan du finne på heimesidene. Her finn du også resultatlister.

Årsmeldinga for 2014 finn du no her: Årsmelding 2014-korrigert

Årsmøtererferatet finn du her: Årsmøtereferat 4 februar 2015

Suldal O-lag vil halde fram med eit variert tilbod gjennom det nye året, og ønskjer medlemer og andre interesserte velkomne på arrangementa.

Reidar Blesvik

Avtroppande leiar

Referat frå årsmøtet

DSC00274Onsdag 25. januar var det tid for årsmøte i O-laget. Det gamle styret held fram så nær som Kari Myklebust,
som takkar for seg etter mange år som nestleiar.

Eit godt og travelt år

Laget kan sjå tilbake på endå eit travelt år. Det er gjennomført 10 vinterkarusellar og 13 sommarkarusellar, familie- og vennestafettar, medlemsmøte, klubbmeisterskap og o-kurs. O-dagen for ungdomsskulen, med 150 deltakarar, var eit populært arrangement. Elles kan laget vere stolte av eit vellukka kretsløp på det nye kartet ved Sandsaosen. Så må ein ikkje gløyme den populere romjulsmarsjen, som hadde god deltaking. Og lista kan gjerast lengre: Grillkveld ved Mosvatnet, Turoreientering sommar og vinter, Zporty-festival og dugnader.

Ei gledeleg utvikling i 2011 var at veteranane Magnar Nerheim og Albert Nærheim fekk selskap frå ein del av dei andre medlemene i laget i deltakinga på utanbygds løp. Her har det vore mange gode plasseringar i året som gjekk, og spesielt har dei yngste løparane hevda seg godt.

Heile årsmeldinga, og mykje anna informasjon om laget sine tilbod og aktivitetar, finn du nederst i artikkelen. Her finn du også resultatlister.

Suldal O-lag går no inn i eit nytt år med mål om å oppretthalde eit godt og variert tilbod til alle som likar å vere ute i skog og mark med kart og kompass.

Det nye styret og årsmelding finn du under.

Hald fram med å lese «Referat frå årsmøtet»

Reidar Blesvik ny leiar i Suldal O-lag

P9010056På årsmøtet i Suldal O-lag onsdag 26. januar vart Reidar Blesvik vald til ny leiar etter Ingvar Olimstad som sa takk for seg. Ny i styret er Siri Helstrup. Elles held det gamle styret fram med nestleiar Kari Myklebust, kasserar Michael Willig, skrivar Jan Erik Kristensen, oppmann Magnar Nerheim og varamedlem Arne Hilde.

 

 

Referat frå årsmøtet doc finn du her .

Årsmøtepapira doc finn du her. 

 

 

 

 

 

Resymè frå årsmøtet, trykk – les meir

Hald fram med å lese «Reidar Blesvik ny leiar i Suldal O-lag»

Årsmeldingar