Styret i Suldal O-lag

Styret for Suldal O-lag i 2021:

Leiar : Torkel Myklebust formann @ suldal-o-lag.no 41447800
Nestleiar : Jan Erik Kristensen Jan.Erik @ suldal-o-lag.no 98069201
Sekretær/
styremedlem:
   

Heimesider:

Siri Helstrup   

Jan Erik Kristensen

siri @ suldal-o-lag.no   

Jan.Erik @ suldal-o-lag.no

47287188   

98069201

Kasserer: Michael Willig

kasserer @ suldal-o-lag.no
michael @ suldal-o-lag.no
 99025831
Materialforvalter: Sidsel Økstra   95947018 
Oppmann: Magnar Nerheim magnar @ suldal-o-lag.no 48009837
Styremedlem:   

Vara-medlemmer:

Magnar Nerheim

Heine Mo Willig
Ingrid N Lyftingsmo

magnar @ suldal-o-lag.no  

 

 

48009837
  

46696124
95005259

 

 

Turorientering: Bibbi Krobat Olesen
Kari Myklebust
Jon Nærheim
Øyvind N. Fjellhaugen
   

 

  45281555
99275832
48164407
47371995

Trening og rekruttering: Jan Erik Kristensen
Jon Nærheim
   

 

Jan.Erik @ suldal-o-lag.no   

 

98069201    

 

Husnemd: Jon Nærheim
Heine Mo Willig
   

 

Jon @ suldal-o-lag.no 
   

 

48164407
Valnemd: Stig Morten Nerheim
Odd Rune Malerbakken


 
90041460
90703226 
   

 

     

 

Kontonummer for O-laget : 3202 20 04270

Legg att eit svar