Fantastisk start på Sommar-Karusellen 2020

Det er ikkje mange idretter som har aktivitet i desse dagane. Men Suldal O-lag, og fleire O-klubber i Norge, har funne ei løysing som gjer at det stadig er mogleg å finne fram i ukjent terreng, med kart og kompass. Vekas løype, der løparane trykkjer kartet sjølv, og ikkje berører skjermane ute i skogen. Ein kan ta løypene akkurat når ein vil, gjennom heile veka.

O-laget prøvde seg først med aktiv-løyper rett etter påske, og også her var det god deltaking. Desse løypene låg i nær-området, og kombinert med eit heilt nytt system, UsynligO, var det heller ikkje naudsynt å leggje ut O-poster. Det einaste ein trong var eit kart, og ein APP på mobilen. Når du kom til der O-punktet skulle vere, gav mobilen deg ein flott fanfare. Likevel hadde me også O-skjermer også på fleire av løpa, og då kunne ein kombinere dette. På dei 3 Aktiv-løypene, var det mellom 15 og 25 deltakarar, og mange av desse var familiar med både vaksne og barn.

Super deltaking på 1. Sommar-Karusellen
Det første karusell-løpet for denne sesongen, blei ein skikkeleg suksess. Jon Nærheim og Øyvind N. Fjellhaugen hadde laga til 3 flotte løyper, og heile 40 deltakarar klarte O-laget å registrere i løpet av veke 19. Postane låg ute heile veka. Det var spesielt gledeleg at så mange familiar, med unge O-troll tok løypene som familie-tur.

Deltakarliste 1. sommar-Karusell 2020, Mosåno nede, Vekas løype
Dato: Veke 19: 04.-10. mai
Lang løype:Tid/Deltatt:12
1Stig Morten Nerheim32.59.00
2Tom Steinar Nerheim33.34.00
3Kåre Myklebust35.50.00
3Jan Erik Kristensen36.49.00
4Alf Odden39.01.00
5Eskil Nerheim 53.52.00
6Tormod Hoftun56.03.00
7Marit Eikeland56.45.00
8Michael Willig62.49.00
TrimKari Myklebustfullført
TrimTorkel Myklebustfullført
Trim Odd Rune Malerbakkenfullført
(Tider er tatt av deltakarane)
Mellom løype:9
Odd Rune Malerbakkenfullført
Hege Hiim Steinefullført
Dagfinn Havrevollfullført
Vetle Hiim Havrevollfullført
Amund Hiim Havrevollfullført
Magnar Nerheimfullført
Øyvind Valenfullført
Ingvar Olimstadfullført
Torbjørg S. Olimstadfullført
Kort løype:17
Marta Bakka Lundefullført
Jenny Bakka Østebøfullført
Anna Bakka Østebøfullført
Geir Kjetil Østebøfullført
Klara Bakkafullført
Silje Nerheimfullført
Nora Nerheimfullført
Åshild Sukka Mehusfullført
Aksel Sukka Mehusfullført
Ingrid Sukka Mehusfullført
Arne Mehusfullført
Astrid Havrevollfullført
Kari Havrevollfullført
Solfrid Eide Foldøyfullført
Tora Hoftunfullført
Mari Hoftunfullført
Signe Hoftunfullført
Løypeleggjarar:2
Øyvind N. Fjellhaugen
Jon Nærheim
Totalt:40

Bra deltaking også på 2. Sommar-Karusellen
I veke 20 var det klart for den 2. Vekas løype, denne gongen mellom Markosvantet og mot Augnastølsvatnet. Løypeleggjar var Stig Morten Nerheim, og løypene fekk lovord frå mange av deltakarane. Vêret var ikkje av det beste, og fleire ettermiddagar kom det nysnø som la seg. Så mange som 24 deltakarar var med på dette arrangementet. Den siste registrerte løparen, tok langløypa på ettermiddagen 17. mai.
I alle løypene får ein registrert turen som fullført når ein melder frå til O-laget. Mange har også lagt ut bilder og kommentarar frå turane på Suldal O-lag si Facebook side. Kjekt.

Alt klart for den 3. Vekas løype
I veke 21 ligg det 3 flotte løyper og ventar på deg. Alle er velkomne til å delta, anten som tur, eller du kan velgje å ta løypa som god trening, i liane i Stegåsen. Reidar Blesvik er løypeleggjar. Kart kan du finne på Suldal O-lag sine heimesider, som PDF, og trykkje kartet ditt sjølv. Du kan også hente deg eit gratis kart, på Joker Suldalsosen, og på ute på veggen på klubbhuset til Suldal O-lag. Det finn du mellom brannstasjonen og teknisk etat på Graneset på Sand.
Meld gjerne til O-laget når du har teke ei løype, anten på FB eller på e-post til: styret@suldal-o-lag.no.
God tur med kartet i handa.

Excel

Deltakarliste 2. sommar-Karusell 2020, Markosvatnet, Vekas løype
Dato: Veke 20: 11.-17. mai
Kort løype:12
VKari Havrevoll43.26
BAstrid Havrevoll43.26
BVetle Hiim HavrevollFullført
BAmund Hiim HavrevollFullført
VHege Hiim SteineFullført
VDagfinn HavrevollFullført
BJenny Bakka ØstebøFullført
BAnna Bakka ØstebøFullført
VKlara BakkaFullført
VAnne RonoldFullført
BMalene R. HoftunFullført
VEirik HoftunFullført
    
Mellom løype:3
Odd Rune Malerbakken45.00
Ingvar OlimstadFullført
Torbjørg S. OlimstadFullført
    
Lang løype:Tid/Deltatt11
1Jan Erik Kristensen35.08
2Kåre Myklebust36.35
3Alf Odden36.44
4Tom Steinar Nerheim43.46
5Tormod Hoftun49.47
6Michael Willig55.30
7Eskil Olavson Nerheim57.00
8Marit Eikeland58.31
Kari MyklebustFullført
Torkel MyklebustFullført
Odd Rune MalebekkenFullført
(Tider er tatt av deltakarane)
Løypeleggjar:
Stig Morten Nerheim1
    
Totalt27

Legg att eit svar