1. Sommar-Karusell og vekas løype

No startar me opp med Sommar-Karusellen 2020. Det blir stadig som Vekas løype. Postane ligg no ute, og berre ventar på å bli funne av deg 🙂

Løypene denne veka går frå kalkingstasjonen halvegs opp bakkane mot Mosvatnet frå Mo i Suldal. Du kan velgje mellom 4 løyper:

  • Kort løype – Enkel orientering med tydelege ledelinjer – 2,1 km
  • Mellom løype – Meir krevjande orientering, og passe lengde – 2,4 km
  • Lang løype – Krevjande orientering, – 3,2 km
  • Tur-O med alle poster/poeng orientering – 19 postar

Registrering av deltakarar i Sommar-Karusellane no i vår
Me må stadig bruke formen med Vekas løype dei første Karusell-løpa. Postane ligg normalt ute måndag til søndag, og du kan ta løypene når du vil. For å bli med i Sommar-Karusellen, må du sende ein e-post til: styret@suldal-o-lag.no. Her skriv du kva løype du har tatt og kven andre som var med. Du kan også sende melding til Michael Willig; 990 25 831.
Du kan gjerne sende med tida di, om du vel å springe fort, men alle får registrert løpet som fullført.
Legg gjerne også ut eit bilde og ein kommentar på Facebook-sida til Suldal O-lag.

Her kan du laste ned løypene, og skrive dei ut. God tur 🙂

Deltakar-liste 1. Sommar-Karusell (Blir løpande oppdatert)

Lang løype:

1Stig Morten Nerheim32:59
2Tom Steinar Nerheim33:34
3Jan Erik Kristensen36:49
4Alf Odden39:01
5Eskil Nerheim53:52
6Tormod Hoftun56:03
7Marit Eikeland56:45
8Michael Willig62:49
(Tider er tatt av deltakarane)

Mellom løype:

Odd Rune Malerbakken
Hege Hiim Steine
Dagfinn Havrevoll
Vetle Hiim Havrevoll
Amund Hiim Havrevoll
Magnar Nerheim

Kort løype:

Marta Bakka Lundefullført
Jenny Bakka Østebøfullført
Anna Bakka Østebøfullført
Geir Kjetil Østebøfullført
Klara Bakkafullført
Silje Nerheimfullført
Nora Nerheimfullført
Åshild Sukka Mehusfullført
Aksel Sukka Mehusfullført
Ingrid Sukka Mehusfullført
Arne Mehusfullført
Astrid Havrevollfullført
Kari Havrevollfullført
Solfrid Eide Foldøyfullført
Tora Hoftunfullført
Mari Hoftunfullført
Signe Hoftunfullført

Trim:

Øyvind ValenMellom
Ingvar OlimstadMellom
Torbjørg S. OlimstadMellom
Kari MyklebustLang
Torkel MyklebustLang
Odd Rune MalerbakkenLang

Legg att eit svar