Referat etter årsmøtet og årsmelding

DSC04928Årsmøte for Suldal-O-lag ble holdt onsdag 1. februar, kl 18 på Sauda Videregående skole, avdeling Sand.

11 fremmøtte.

Jan-Erik Kristensen ble valgt til ordstyrer. Siri Helstrup ble valgt til referent.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Årsmelding for 2016 ble gjennomgått og godkjent med noen rettelser. Disse ble korrigert ved gjennomgang.

 

Fullt referat og årsmeldinga for 2016 med masse fine bilde, finn du under – les meir

 

Her er lenkje til :  Årsmelding 2016

Her er lenkje til:  Referat etter årsmøtet

 

 

Det nye styret for O-laget ser slik ut:

Odd Rune Malerbakken, gjenvalgt som leder

Jan-Erik Kristensen, (nestleder)

Siri Helstrup, gjenvalgt som skriver

Michael Willig, gjenvalgt som kasserer

Magnar Nærheim (oppmann)

Sidsel Økstra, gjenvalgt som styremedlem

Heine Mo Willig, valgt som vara

Legg att eit svar