Medlemskontingent 2014

medlemskontingent_bildeHar du ikke fått betalt medlemskapet i Suldal O-lag?
Det går bra, her kan du laste ned fakturaen sjølv, og få betalt for deg og dine. Trykk på bildet eller denne lenkja, og du får laste ned fakturaen.

Kontingent blei forhøya noko i år, men dekkjer då alle klubbløpa.

Du kan gjerne sende ein e-post til kasseraren vår, Michael Willig med namn og fødselår på dei som er medlemmer. E-post til styret finn du her.

Stor auke i medlemstalet i år
Med alle kursdeltakarane som gjennom kursavgiften også blei  medlemmer av O-laget for eit år, reknar me med og auke medlemstalet vårt monaleg. Me reknar ei auke på rundt 1/3. KjempeflottSmile

Legg att eit svar